Czy otwieranie okna w zimie ma sens?

W warunkach gwarancji każdej profesjonalnej firmy parkieciarskiej Klienci powinni znaleźć zapis mówiący o konieczności utrzymania odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu, w którym została zainstalowana podłoga drewniana. Wartość wymaganej wilgotności powinna się wahać pomiędzy 40-60%. Takie warunki klimatyczne oprócz tego, że nie powodują większych, nieoczekiwanych ruchów drewna, są najbardziej naturalnymi dla człowieka, służą jego zdrowiu i są zalecane przez alergologów. Klienci wartość wilgotności mogą odczytywać przy wykorzystaniu ogólnodostępnych na rynku termohigrometrów. Często Klienci widząc wyższą wilgotność na zewnątrz decydują się na otwieranie okna – czy słusznie?

Najbardziej niebezpiecznym okresem dla użytkowników podłóg drewnianych jest sezon zimowy, kiedy to wilgotność powietrza znacznie maleje. Często Klienci widząc na swoich domowych urządzeniach pomiarowych wilgotność poniżej 40%, a na zewnątrz budynku bliską 100%, popełniają błąd i decydują się na otworzenie okien w celu nawilżenia powietrza w pomieszczeniu.

Dlaczego jest to błąd?

Zacznę od wytłumaczenia jaką wartość wyświetla nasz domowy termohigrometr. Jest to wilgotność względna powietrza, czyli inaczej pisząc ilość wody zawarta w powietrzu w porównaniu do ilości wody, którą powietrze jest w stanie utrzymać przy aktualnej temperaturze bez skroplenia. Poniższa tabela obrazuje ile gram jest w stanie utrzymać w wybranej temperaturze jeden metr sześcienny powietrza przy ciśnieniu na poziomie wysokości morza. Odczytując informacje z tabeli łatwo dojść do wniosku, że im cieplejsze jest powietrze, tym więcej może utrzymać pary wodnej bez skroplenia.

temperatura max. ilość pary wodnej
30°C 31,0g/m³
20°C 17,0g/m³
10°C 9,5g/m³
0°C 5,0g/m³
-10°C 2,5g/m³
-30°C 0,5g/m³

Gdy termohigrometr wskazuje 40% wilgotność przy temperaturze 20°C oznacza to, że w 1m³ znajduje się 6,8g pary wodnej (40% z 17,0g/m³). Wyobraźmy sobie, że wpuszczamy w takiej sytuacji do pomieszczenia chłodne powietrze (0°C) o maksymalnej wilgotności 100%. W 1m³ takiego powietrza znajduje się dokładnie 5g pary wodnej (100% z 5,0g/m³) co oznacza, że gdy tylko je ogrzejemy do pokojowej temperatury 20°C wilgotność względna wpuszczonego powietrza zmaleje do 29,41% (5,0g/m³ / 17,0g/m³).

W powyższej sytuacji otwieranie okna i wpuszczanie względnie wilgotnego powietrza do pomieszczenia gdzie wilgotność wynosi 40% jeszcze bardziej je osuszy, co spowoduje, że otrzymujemy efekt odmienny od oczekiwanego.