Deski lite, a podłoże

W ostatnich latach, materiałem często stosowanym na warstwy wierzchnie posadzek w naszych domach stały się drewniane deski lite. Jest to materiał, który łączy w sobie zarówno piękno jak i elegancję, ale wymagając od inwestora mocnego podłoża.

Drewno jest jednak materiałem hydrofobicznym i w sposób naturalny dostosowuje swoją wilgotność do warunków otoczenia. W przypadku gdy w pomieszczeniu panuje podwyższona wilgotność deski ją pochłaniają i zwiększają swoją szerokość. Natomiast efektem zbyt niskiej wilgotności w pomieszczeniu jest zwężanie się pojedynczych elementów drewnianych poprzez oddawanie wody z drewna do atmosfery.

Opisane powyżej sytuacje powodują poruszanie się desek. Wszystkie ruchy drewna poprzez klej przenoszone są na podłoże. Zbyt słabe podłoże w takim przypadku może spowodować, że w przypadku podwyższonej lub zmniejszonej wilgotności deska oderwie się od jastrychu, wraz z jego cienką lub grubszą warstwą.

mocne podłoże a deska lita

deski lite przymocowane na zbyt słabym podłożu spowodowały rozwarstwienie się jastrychu

W przypadku montażu podłogi litej ważne jest aby przed instalacją przeprowadzić pomiary wytrzymałości podłoża na ścinanie. Zgodnie z normami jastrych przygotowany pod montaż litej deski powinien charakteryzować się odpornością wynoszącą ok. 3,5N/mm². Pomiar ten wykonuje się specjalistycznym urządzeniem – PressoMess-em.

Co w przypadku gdy podłoże jest zbyt słabe? To zależy. W niektórych przypadkach może wystarczyć podmiana standardowego środka gruntującego na dwuskładnikową żywicę głębokopenetrującą, a czasem rozwiązaniem problemu może się okazać przyklejenie maty kompensującej naprężenia.

W przypadku posiadania zbyt słabego jastrychu warto się zastanowić czy nie zrezygnować z instalacji podłogi litej na rzecz desek warstwowych, które dzięki swojej budowie mają zdecydowanie mniejsze wymagania wytrzymałościowe dotyczące podłoża niż masywne elementy drewniane.

Ostateczna decyzja dotycząca wyboru rodzaju powierzchni należy zawsze do klienta. Jeżeli okaże się, że domownicy nie będą zadowoleni z ostatecznego wyglądu czy walorów użytkowych podłogi to przy następnej renowacji podłogi drewnianej będą mogli bez problemu zmienić system warstwy wierzchniej.